Workflows

Search filter terms
Filter by type
Filter by user
Filter by licence
Results per page:
Sort by:
Showing 26 results. Use the filters on the left and the search box below to refine the results.
User: Mikolaj Morzy

Workflow Prosty przykład algorytmu AdaBoost (1)

Thumb
Przepływ obrazuje przykład wykorzystania algorytmu AdaBoost. W kolejnych teracjach metoda modyfikuje przykłady ze zbioru uczącego, przypisując większą wagę przykładom błędnie sklasyfikowanym we wcześniejszych iteracjach.

Created: 2011-05-25 | Last updated: 2011-05-25

Workflow Przyklad metody Bagging (1)

Thumb
Proces pokazuje przykÅ‚ad wykorzystania metody Bagging do tworzenia zlożonych klasyfikatorów. Metoda generuje 10 niezależnych modeli drzewa decyzyjnego (każdy na podstawie 90% próbki zbioru uczÄ…cego). Ostateczna odpowiedź jest wynikiem gÅ‚osowania.

Created: 2011-05-25 | Last updated: 2011-05-25

Workflow Odkrywanie reguł asocjacyjnych za pomocą... (1)

Thumb
Proces pokazuje wykorzystanie algorytmu FP-Growth do odkrywania reguÅ‚ asocjacyjnych. Należy zwrócić uwagÄ™ na to, że implementacja algorytmu FP-Growth akceptuje jedynie atrybuty binominalne, zatem zachodzi konieczność zamiany wszystkich atrybutów numerycznych i nominalnych na binominalne.

Created: 2011-03-30 | Last updated: 2011-03-30

Workflow Wybór atrybutów na podsatwie algorytmu z... (1)

Thumb
Workflow pokazuje użycie algorytmu zachÅ‚annego do wyboru cech. Algorytm może wykonywać zarówno wyboru progresywnego (forward selection) jak i selekcji wstecznej (backward selection). Do oceny jakoÅ›ci rozwiÄ…zania algorytm wykorzystuje klasyfikator k-najbliższych sÄ…siadów i 10-krotnÄ… walidacjÄ™ krzyżowÄ….

Created: 2011-03-23 | Last updated: 2011-03-23

Workflow Wybór atrybutów na podstawie algorytmu g... (1)

Thumb
Workflow przedstawia wykorzystanie algorytmu genetycznego do znalezienia optymalnego zbioru atrybutów. Wybór atrybutów odbywa siÄ™ na podstawie sprawdzenia jakoÅ›ci klasyfikacji. Wykorzystanym klasyfikatorem jest algorytm k-najbliższych sÄ…siadów, zbiór danych jest dzielony na zbiór uczÄ…cy i zbiór testujÄ…cy w proporcji 70%-30%. WyjÅ›ciowy algorytm genetyczny wykorzystuje populacje o rozmiarze 10, ograniczajÄ…c liczbÄ™ pokoleÅ„ do 30.

Created: 2011-03-23 | Last updated: 2011-03-23

Workflow Porownanie krzywych ROC (1)

Thumb
No description

Created: 2011-04-26 | Last updated: 2011-04-26

Workflow Wykres krzywej ROC (1)

Thumb
No description

Created: 2011-04-26

Workflow Wykres krzywej Lift (1)

Thumb
No description

Created: 2011-04-26

Workflow Prosty klasyfikator SVM (1)

Thumb
No description

Created: 2011-04-26

Workflow Algorytmy indukcji drzew decyzyjnych (Deci... (1)

Thumb
No description

Created: 2011-04-20

Results per page:
Sort by: